vrijdag 22 april 2011

Oplevering Duits politietrainingscentrum in Kunduz vertraagd door te rooskleurige planning

Nederlandse politietrainers kunnen pas begin 2012 aan de slag om de basistraining aan agenten te geven omdat het Duitse trainingscentrum dan pas gereed is. De vertraging is ontstaan door de te late levering van het benodigde materieel en een te optimistisch werkplan.

Dat heeft de regering woensdag geantwoord op Kamervragen die zijn gesteld over de te late oplevering.

Nederland werkt in Kunduz nauw samen met Duitsland. Dit land is het leidende land van de ISAF-missie van de NAVO in de provincie Kunduz.

Nederlandse politietrainers zullen de basistraining gaan verzorgen in het Duitse trainingscentrum.

Deze zomer beginnen Nederlandse militairen al wel aan het begeleiden van Afghaanse agenten buiten de poort van de basis.

De Kamer vroeg op 14 april:
57
Wat is de verklaring voor het gegeven dat de oplevering van de benodigde infrastructuur vertraagd is tot januari 2012?

69
Wat is de reden van de vertraging van de oplevering voor het Duitse trainingscentrum tot januari 2012?

De regering antwoordde op 20 april:
Het Duitse politie trainingscentrum (German Police Training Center) wordt gebouwd door lokale (Afghaanse) arbeiders onder leiding van een civiele aannemer die door Duitsland is ingehuurd.

Het plannen van infrastructurele bouwprojecten is vaak moeilijk, zeker in het geval van Afghanistan. De bouw van het Duitse Politietrainingscentrum heeft vertraging opgelopen vanwege de te late levering van het benodigd materieel en een te optimistische planning.